Графік роботи Call-центру У будні дні з 9:00 до 18:00 Субота з 10:00 до 17:00 Неділя вихідний

Умови придбання

ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ
В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ «MEBLIDAROM.COM.UA»

(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Інтернет-магазину «Meblidarom.com.ua» (далі по тексту - Продавець) про продаж товарів, розміщених на сайті: https://meblidarom.com.ua (далі - Сайт) поза торговельними і офісних приміщень, укласти договір купівлі-продажу, і адресований фізичним і юридичним особам (далі - покупці).
На підставі ст 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103 Продавець робить пропозицію (оферту) як фізичним, так і юридичним особам (далі - Покупець) з придбання товарів, розміщених на Сайті Виконавця на таких умовах.

1. Терміни, що використовуються в договорі
1.1. Інтернет-магазин «Meblidarom.com.ua» - веб-сторінка https://meblidarom.com.ua
1.2. Оферта - пропозиція продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 ЦКУ, укласти з ним договір на умовах, передбачених цим договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.
1.3. Акцепт - надання Покупцем повного і безумовного згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених їм, що оформляється одним із способів:
1.3.1. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару на електронну адресу, вказану на Сайті;
1.3.2. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару на поштову адресу Продавця, вказаний на Сайті;
1.3.3. шляхом направлення Покупцем текстового повідомлення з письмовою інформацією про замовлення Товару на телефонні номери, вказані на Сайті;
1.3.4. шляхом відправки електронного повідомлення Покупцем (замовлення Товару) за допомогою системи, розміщеної на Сайті;
1.3.5. усного замовлення Товару по телефону або в роздрібній мережі «Meblidarom.com.ua».
Цей Договір вважається укладеним з моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на товари.
1.4. Замовлення - перелік Товарів, вказаних Покупцем при розміщенні замовлення на Сайті або замовлення будь-яким іншим способом, яким Покупець хоче придбати у Продавця.
1.5. Кур'єрська доставка - безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки Покупцеві в місці, зазначеному Покупцем (адреса доставки), на умовах, визначених домовленістю Сторін.
1.6. Істотний недолік Товару - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, і після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця обставин.

2. Загальні положення
2.1. Згідно ст. 641 Цивільного кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг Покупець здійснює акцепт даної оферти (укладає договір публічної оферти).
2.2. Ухвалення (акцепт) Договору означає повне і беззастережне прийняття Покупцем всіх його умов без будь-яких винятків і обмежень.
Покупець відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепту) Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на сайті Виконавця.
Покупець, який приймає пропозицію Виконавця укласти Договір підтверджує, що він свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір.
2.3. Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України та є рівноважним з угодою, підписаною сторонами, і вважається, що Покупець ознайомився і згоден з умовами публічної оферти. Договір прирівнюється на підставі ч. 2 ст. 642 ГК України до Сторонам укладати двостороннього письмового Договору на умовах, викладених в цій публічній оферті.
2.4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання Договору відповідно до його умов. Текст Договору публічної оферти розміщено в куточку споживача, а також на сайті Виконавця.

3. Предмет договору
3.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених цим договором.
3.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, крім як публікації його на Сайті.
3.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями по Товару, порядком розірвання цього Договору.
3.4. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про товар, який продається за умовами цього Договору, а саме про його: формою, розмірами, зовнішній вигляд, дизайні, кольорі, як, характеристиками матеріалу, з якого Товар проведений і інформації про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару і їх значення і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.
3.5. Вартість, кількість, асортимент і якість Товару визначаються в додатках до цього договору, який є невід'ємною частиною цього договору.

4. Ціна товару
4.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно встановленого прейскуранта.
4.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.
4.3. Остаточною є ціна, зазначена у виставленому рахунку.
4.4. Ціни, зазначені на Сайті носять ознайомчий характер.

5. Порядок оплати і поставки товару
5.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються в національній валюті України, одним із зазначених способів:
5.1.1. шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця відповідно до банківськими реквізитами, вказаними в рахунку на оплату відповідного Товару, наданого Покупцю Продавцем;
5.1.2. за допомогою терміналів ПАТ КБ «ПриватБанк»;
5.1.3. оплата через Приват24 або Liqpay;
5.1.4. оплата перевізнику.
5.2. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або в касу Продавця.
5.3. Покупець зобов'язується оплатити повну вартість товару (100%) в день отримання Товару при наявності замовленого Товару на складі Продавця.
5.4. У разі відсутності Товару на складі Продавця оплата Товару здійснюється в наступному порядку:
5.4.1. Покупець зобов'язується оплатити 20 (двадцяти)% вартості Товару протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту Замовлення;
5.4.2. Покупець зобов'язується оплатити решту вартості товару (80%), не пізніше дня отримання товару.
5.5. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, співробітники інтернет-магазину і / або кур'єр, і / або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати товару.
5.6. У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за собою право не надавати Товар, призупинити або повністю невиконуюча взяті на себе зобов'язання і при цьому не нести відповідальності за можливі наслідки таких дій. При цьому Продавець інформує Покупця про їх настання і пропонує можливі шляхи щодо усунення з метою належного оформлення замовлення і прийняття його до виконання Продавцем.
5.7. Поставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Доставка».
5.8. Товар відпускається Продавцем Покупцеві в тарі (упаковці) відповідно до вимог державних стандартів, технічних умов (або згідно з домовленістю сторін). Тара повинна забезпечувати збереження товарів при їх транспортуванні і зберіганні.
5.9. Доставка Товару може здійснюватися безпосередньо Продавцем або кур'єрською або експедиторської службою, а також самостійно Покупцем зі складу Продавця.
5.10. У разі доставки Товару Продавцем, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.
5.11. У разі доставки Товару кур'єрською або експедиторської службою відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська або експедиторська служба.
5.12. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцю протягом терміну, узгодженого з Покупцем.
5.13. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент повного розрахунку з Продавцем.
5.14. Покупцеві може бути відмовлено в оформленні покупки Товару при відсутності Товару в наявності (на складі).

6. Гарантія та порядок розгляду претензій
6.1. Гарантійний термін експлуатації Товару вказується в гарантійному талоні. Продавець гарантує працездатність Товару відповідно до його технічних характеристик протягом усього гарантійного терміну експлуатації, крім випадків псування, пов'язаних з недотриманням умов зберігання і порушення умов експлуатації.
6.2. Продавець надає гарантію на Товар на термін від 12 місяців в залежності від виробника з моменту фактичного отримання Товару
6.3. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків Товару Покупець має право:
6.3.1. на пропорційне зменшення ціни Товару;
6.3.2. на безкоштовне усунення недоліків Товару у розумний строк;
6.3.3. на відшкодування витрат по усуненню недоліків товару.
6.4. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку істотних недоліків Товару Покупець має право:
6.4.1. на припинення Відкритого договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;
6.4.2. вимагати заміни Товару на такий же або аналогічний, з числа наявних у Продавця.
6.5. У разі виявлення істотних / прихованих недоліків Товару після прийому Товару Покупець зобов'язаний повідомити Продавцю про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення.
6.6. Доставка Товару для усунення недоліків до найближчої торгової точки Продавця протягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».
6.7. Розгляд претензій Покупця відбувається згідно зі ст. ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядком ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11.04.2002 року № 506.
6.8. Колір і форма Товару може відрізнятися від оригіналу в залежності від специфіки передачі зображення монітора.

7. Обмін і повернення товару
7.1. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» Товар належної якості (без дефектів) можна обміняти або повернути протягом 14 днів, не рахуючи дня покупки за умови виконання наступних умов:
Товар не був зібраний
збережений товарний вигляд і споживчі властивості Товару
збережена фабрична упаковка, маркування та наклейки
є товарний чек інтернет магазину meblidarom.com.ua
7.2. Випадки обміну і повернення товару:
Товар пошкоджений, з істотними дефектами
Безкоштовна заміна Товару на новий протягом 30-х днів або зменшення ціни на товар (уцінка товару згідно з домовленістю)
Пошкоджено деталі, певні елементи
Заміна пошкоджених деталей за рахунок Продавця
Товар не відповідає заявленим при покупці характеристикам - не той колір, форма, розмір інше
Безкоштовна заміна протягом 30-х днів або доставка за рахунок Покупця в залежності від товару і випадки
Товари які не підлягають обміну та поверненню
меблі яка виготовлялася під індивідуальне замовлення - в т.ч. в певній тканини, в певних нестандартних розмірах, кольорах і т.д.
матраци
ковдри
подушки
У разі відмови від замовлення покупець оплачує вартість доставки в дві сторони.

8. Вирішення спорів
8.1. Всі суперечки і розбіжності, які виникли або можуть виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Покупця. Заява Покупця розглядається протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання. У разі, якщо спір не вирішено в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право на звернення до суду за місцем знаходження Продавця.

9. Відповідальність сторін
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по Публічного договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
9.2. У разі порушення термінів здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов'язується оплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.
9.3. Сума збитку (як матеріального, так і не матеріального) який може бути виплачений Покупцеві в зв'язку з невиконанням Замовлення або неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежені 1% від вартості придбаного Товару.
9.4. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця, за умови дотримання Покупцем умов цього Договору, до моменту доставки товару Покупцеві Продавець зобов'язується повернути Покупцю 100 (сто)% передоплати за Товар.
9.5. Виплата пені або штрафу не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Публічним договором.

10. Термін дії договору та порядок його дострокового розірвання.
10.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцепту Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Сторонами.
10.2. Публічний договір може бути достроково припинено:
10.2.1. за взаємною згодою Сторін
10.2.2. за рішенням суду;
10.2.3. в разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;
10.2.4. при відсутності Товару в наявності (на складі) і відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.
10.3. Сторони домовилися, що в разі розірвання цього Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від доставки і передачі Продавцем Товару, після оплати вартості Товару та оформлення замовлення такого Товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним кошти або має право повернути такі кошти частково в розмірі не більше 1% від загальної вартості Товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути кошти Покупцеві в будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.

11. Заключні положення
11.1. Покупець гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він їх приймає безумовно і в повному обсязі. Цей Договір укладається шляхом акцепту Покупцем цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови Договору, на умовах, передбачених цим Договором без підписання Сторонами. Покупець дає згоду на використання своїх персональних даних Продавцю. У випадках, не врегульовані цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.
11.2. Інформація вважається доведеною до відома Покупця, якщо вона розміщена на сайті Продавця.
11.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, в тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
11.4. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення в нього таких положень.
11.5. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) знайомий з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».
11.6. Покупець надає свою згоду на обробку, зберігання та передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, які включені в базу персональних даних продавця «Контрагенти», виключно з метою, передбачених цим Договором, суб'єктам, пов'язаних з реалізацією цієї мети.
11.7. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесяти п'яти) років.
11.8. Покупець надати їм доступ до персональних даних, які включені в базу персональних даних Продавця, третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, включених в бази персональних даних, якщо така передача (поширення ) відбувається виключно з метою, передбачених цим Договором.
11.9. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології російською мовою.
11.10. Всі додатки до Договору є його невід'ємною частиною і мають рівну з цим Договором юридичну силу.
Інтернет-магазин «Meblidarom.com.ua»